onSchedule

Misja i cele

Naszą misją jest podnoszenie poziomu znajomości języków obcych w społeczności lokalnej oraz na terenie gmin ościennych co realizujemy między innymi poprzez pozyskiwanie środków unijnych na projekty dla szkół (link do proj dzieci) oraz projekty dla dorosłych (link), współpracę z instytucjami oświatowymi i lokalnymi Stowarzyszeniami.

Stworzyliśmy nowoczesne centrum kształcącego stacjonarnie w głównej siedzibie w podkrakowskich Zielonkach, ale także wszędzie tam, gdzie jest zainteresowanie językami obcymi (w placówkach partnerskich).

W Shamrock School pracujemy zgodnie z najwyższymi światowymi standardami nauczania. Poziomy zaawansowania kursów dostosowane są do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: (The Common European Framework of Reference), stworzonego przez Radę Europy.

Dzięki kontaktom z akademickimi ośrodkami kształcenia, każdy słuchacz ma możliwość zakończenia kursu międzynarodowym egzaminem, który umożliwia karierę w Unii Europejskiej.

Naszym nadrzędnym celem jest nauczanie języków, które dają możliwość swobodnej komunikacji we współczesnym świecie.