onSchedule

Projekty unijne

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące projekty

2014/2015 Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w Bibicach gmina Zielonki

TYTUŁ PROJEKTU:

Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w Bibicach gmina Zielonki

Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych i budżetowych – BEZPŁATNY DLA DLA UCZESTNIKÓW

Projekt realizowany od 1 października 2014r. do 30 czerwca 2015r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki oraz Centrum Językowe Shamrock Zielonki we współpracy z Zespołem Szkół w Bibicach – ZAJĘCIA NA TERENIE SZKOŁY

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Grupą docelową w projekcie będą dzieci z klas 0

Co oferuje projekt?

Niniejszy projekt to ogromna szansa dla dzieci poznawania języka angielskiego i świata poprzez inne kultury oraz rozwijania zdolności manualnych, muzycznych, teatralnych poprzez zajęcia artystyczne z elementami językowymi. Projekt oferuje kurs językowy, zabawy z językiem za pomocą nowatorskich materiałów, poznawanie krajów anglosaskich poprzez warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia.

Uczestnicy projektu mają zagwarantowane: bezpłatne kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze, materiały plastyczne, artystyczne, małe grupy szkoleniowe, profesjonalną kadrę trenerską, certyfikat końcowy

Projekt obejmuje:

 • 30h zajęć kursowych z języka angielskiego w grupach (60 min 1 raz tyg co tydzień)
 • 28h Zajęć task-based (artystycznych) w grupach (60min 1 raz tyg co tydzień ),
 • 45h konsultacji celem nadrabiania zaległości (przy dłuższej nieobecności)

W ramach projektu dzieci nabędą wiedzę podstawowych słówek z języka angielskiego, nauczą się wielu piosenek i reagować na podstawowe zwroty, poznają zwyczaje krajów anglosaskich, rozwiną umiejętności manualne, nauczą się pracy w zespole przy okazji przygotowania przedstawienia.

 

Kontakt:

Magdalena Malota

tel.: 503 395 060

email: biuro@angielskizielonki.pl

2014 Adult English Academy – szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców gm Zielonki, Michałowice, Zabierzów, Skała, Wielka Wieś

HAMROCK ZIELONKI – CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH jest beneficjentem Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX POKL Działanie 9.6.2 – PODWYŻSZANIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE ICT i ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX POKL Działanie 9.6.2 – PODWYŻSZANIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE ICT i ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Adult English Academy – szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców gm. Zielonki, Michałowice, Zabierzów, Skała, Wielka Wieś

 

Projekt realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014r przez Centrum Językowe Shamrock Zielonki.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 144 os (12 gr), mieszkańców gminy Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Skała, Zabierzów woj. małopolskie w wieku 25-64 lat. W przypadku dużego zainteresowania (więcej chętnych niż miejsc) przyznawane będą dodatkowe punkty. Skład grup ustali w kwietniu 2014 koordynator na podstawie listy rankingowej. Opracowana zostanie także lista rezerwowa.

 

Co oferuje projekt?

Niniejszy projekt to ogromna szansa dla wielu dorosłych poznania lub doskonalenia języka angielskiego, kontaktu z żywym językiem, nauki za pomocą ciekawych i nowoczesnych metod oraz poprzez aktywne wykorzystanie języka. W ramach programu przeprowadzone będzie 180h zajęć – kurs intensywny także wakacyjny. Niepowtarzalna okazja opanowania 1,5 roku nauki w 8 miesięcy

Ponadto uczestnicy projektu mają zagwarantowane:

 • profesjonalną kadrę trenerską
 • grupy szkoleniowe dostosowane do poziomu
 • kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne (książki)
 • egzamin końcowy/ międzynarodowy certyfikat TOEIC uznawany
 • przez wiodących pracodawców i uczelnie
 • zajęcia blisko miejsca zamieszkania (Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Skała, Zabierzów)

W ramach projektu dorośli opanują język na poziomie podstawowym (lub wyższym w zależności od wyników testów początkowych), nauczą się słownictwa przydatnego w codziennej komunikacji (praca, podróż, czas wolny) nauczą się reagować na typowe zwroty oraz będą ćwiczyć umiejętność porozumiewania się w obcym języku. Kurs będzie zawierał także elementy języka branżowego – Business English z zakresu zgodnego z zainteresowaniami grupy.

Osoby wstępnie zainteresowane prosimy o przesłanie krótkiego maila z danymi kontaktowymi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

W sprawie Projektu prosimy o kontakt :

 

Biuro Projektu:

Shamrock School of Languages Zielonki

32-087 Zielonki, ul.Krakowskie Przedmieście 79

 

Koordynator projektu:

Magda Malota

tel.: 532 188 668, 503 395 060

e-mail: angielskizielonki@gmail.com

2013/2014 Wcześnie zaczniemy – sukces osiagniemy – program rozwojowy SP w Korzkwi

ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH; PODDZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Wcześnie zaczniemy – sukces osiagniemy – program rozwojowy SP w Korzkwi

Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych i budżetowych – BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW

Projekt realizowany od 1.10.2013r. do 30 .06. 2014r. przez Stowarzyszenie Zachariasz oraz Centrum Językowe Shamrock Zielonki we współpracy z Zespołem Szkół im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Grupą docelową w projekcie będzie 34 dzieci z klas 0 SP w Korzkwi.

 

Co oferuje projekt?

Niniejszy projekt to ogromna szansa dla dzieci poznawania języka angielskiego i świata poprzez inne kultury oraz rozwijania zdolności manualnych, muzycznych, teatralnych poprzez zajęcia artystyczne z elementami językowymi. Projekt oferuje kurs językowy zabawy z językiem za pomocą nowatorskich materiałów, poznawanie krajów anglosaskich poprzez warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia.

Uczestnicy projektu mają zagwarantowane: bezpłatne kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze, materiały plastyczne, artystyczne, małe grupy szkoleniowe , profesjonalną kadrę trenerską, certyfikat końcowy

 

Projekt obejmuje:

 • 55h zajęć kursowych z języka angielskiego w grupach (dwa razy tygodniowo)
 • 22h Zajęć task-based (artystycznych) w grupach (raz tygodniowo),
 • 50h konsultacji celem nadrabiania zaległości (przy dłuższej nieobecności)

W ramach projektu dzieci nabędą wiedzę podstawowych słówek z języka angielskiego, nauczą się wielu piosenek i reagować na podstawowe zwroty, poznają zwyczaje krajów anglosaskich, rozwiną umiejętności manualne, nauczą się pracy w zespole przy okazji przygotowania przedstawienia

 

Kontakt:

Magdalena Malota

tel.: 503 395 060

e-mail: biuro@angielskizielonki.pl

2013/2014 Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w Zielonkach gmina Zielonki.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w Zielonkach gmina Zielonki

 

Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych i budżetowych – BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW

Projekt realizowany od 1 października 2013r. do 30 czerwca 2014r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki oraz Centrum Językowe Shamrock Zielonki we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Grupą docelową w projekcie będzie 65 dzieci z klas 0 SP w Zielonkach.

 

Co oferuje projekt?

Niniejszy projekt to ogromna szansa dla dzieci poznawania języka angielskiego i świata poprzez inne kultury oraz rozwijania zdolności manualnych, muzycznych, teatralnych poprzez zajęcia artystyczne z elementami językowymi. Projekt oferuje kurs językowy, zabawy z językiem za pomocą nowatorskich materiałów, poznawanie krajów anglosaskich poprzez warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia.

Uczestnicy projektu mają zagwarantowane: bezpłatne kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze, materiały plastyczne, artystyczne, małe grupy szkoleniowe , profesjonalną kadrę trenerską, certyfikat końcowy

 

Projekt obejmuje:

 • 30h zajęć kursowych z języka angielskiego w grupach (45 min 1 raz tyg co tydzień) GRUPY I-IX
 • 13h Zajęć task-based (artystycznych) w grupach (60min co dwa tygodnie), GRUPY 1-9
 • 35h konsultacji celem nadrabiania zaległości (przy dłuższej nieobecności)

W ramach projektu dzieci nabędą wiedzę podstawowych słówek z języka angielskiego, nauczą się wielu piosenek i reagować na podstawowe zwroty, poznają zwyczaje krajów anglosaskich, rozwiną umiejętności manualne, nauczą się pracy w zespole przy okazji przygotowania przedstawienia.

 

Koordynator Projektu:

Piotr Malota

tel.: 502 273 500

e-mail: shamrocklanguages@yahoo.ie

2011/2012 Na naukę nigdy za wcześnie – zajęcia warsztatowo-projektowe z języka angielskiego dla zerówki ze SP w Korzkwi.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Na naukę nigdy za wcześnie – zajęcia warsztatowo-projektowe z języka angielskiego dla zerówki ze SP w Korzkwi.

 

Projekt realizowany od 27 Stycznia 2012r. do 31 Lipca 2012r. przez Centrum Językowe Shamrock Zielonki we współpracy z Zespołem Szkół im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi.

Niniejszy projekt powstał z inicjatywy grupy rodziców dzieci ze szkoły podstawowej (SP) w Korzkwi, dyrekcji oraz szkoły językowej Shamrock Zielonki. Rodzice zerówkowiczów (5/6 latki) objętych obowiązkiem szkolnym zwrócili uwagę na fakt braku zajęć językowych w programie zerówki. Dla wielu dzieci byłoby to przerwanie nauki rozpoczętej już w przedszkolu, co nieuchronnie doprowadziłoby do uwstecznienia. Inni rodzice zdając sobie sprawę jak ważny jest kontakt z językiem, bardzo ubolewali nad faktem braku zajęć językowych w zerówce. Stąd zrodził się pomysł projektu: Na naukę nigdy za wcześnie – zajęcia warsztatowo-projektowe z języka angielskiego dla zerówki ze SP w Korzkwi.

Projekt jest odpowiedzią na wiele problemów lokalnej społeczności, takich jak:

 • duża dysproporcja językowa z angielskiego
 • zagrożenie uwstecznieniem – dzieci, które uczyły się miałyby roczną przerwę w nauce i straciłyby nabyte umiejętności, a w kl. I musiałby powtarzać materiał przedszkola
 • dysproporcja poznawcza i rozwojowa 5 lat i 6 lat
 • brak dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • małe zaangażowanie rodziców w pomoc dzieciom z powodu bariery językowej
 • niedostateczna możliwość rozwoju kompetencji językowych z powodu: odległości od szk. językowych, braku finansów, problemów logistycznych

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Grupę docelową w projekcie będzie stanowić 28 dzieci (13K i 15 M) z zerówki SP Korzkwi. Dzieci zamieszkują gminy Zielonki, Skała, Wielka Wieś, woj. małopolskie. Rekrutacja przeprowadzona będzie na podstawie kart uczestnika, oświadczeń o miejscu zamieszkania (wypełnia rodzic), zaświadczeń dyrekcji o statusie ucznia SP w Korzkwi.

Co oferuje projekt?

Niniejszy projekt to ogromna szansa dla dzieci poznawania nowego języka i świata poprzez inne kultury, budzenia świadomości innych kultur, zwyczajów oraz rozwijania tolerancji, zabawy z językiem za pomocą nowatorskich materiałów, poznawania krajów anglosaskich poprzez warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia.

Projekt przełamuje bariery:

 • geograficzną, szkolenia na terenie szkoły w Korzkwi
 • finansową, szkolenia w 100% finansowane w ramach projektu

Ponadto uczestnicy projektu mają zagwarantowane:

 • profesjonalną kadrę trenerską
 • małe grupy szkoleniowe dostosowane do poziomu
 • kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze
 • certyfikat końcowy
 • materiały plastyczno, artystyczno, kulinarne

Dla Rodziców przewidziano stworzenie mini poradnika, którego celem jest zachęcenie do pracy z dziećmi oraz wspólnej zabawy językowej nawet, jeśli Rodzic nie zna języka.

Projekt obejmuje:

 • 120h Zajęć warsztatowych z języka angielskiego w grupach
 • 30h Zajęć task-based (projektowych) w jednej grupie
 • 50h Konsultacji celem nadrabiania zaległości

W ramach projektu dzieci nabędą wiedzę podstawowych słówek z języka angielskiego, nauczą się wielu piosenek i reagować na podstawowe zwroty, poznają zwyczaje krajów anglosaskich, rozwiną umiejętności manualne, nauczą się pracy w zespole przy okazji przygotowania przedstawienia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Biuro Projektu:

Shamrock School of Languages Zielonki

32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 79

tel.: 503 395 060, 502 273 500

e-mail: biuro@angielskizielonki.pl

 

Koordynator Projektu:

Piotr Malota

tel.: 502 273 500

e-mail: shamrocklanguages@yahoo.ie